حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام ۲ زندانی در ارومیه

 

 

دو زندانی در ارومیه که پیشتر در پرونده های جداگانه به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

به گزارش منتشره، روز شنبه ۲۶ مرداد ماه این دو زندانی پس از گذشت ۶ و ۱۱ سال حبس با کمک فعالین و مبارزین ارومیه توانستد از اولیاءدم رضایت گرفته و از اعدام رهایی یابند. لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر نیز دو زندانی محکوم به اعدام در سنندج که قرار بود طی روزهای آینده حکم آنها اجرا شود، با تلاش معتمدین شهر برای کسب رضایت اولیای دم، از اعدام رهایی یافتند.