حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام ۲ زندانی در خوی و بجنورد

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 30 تیرماه، دو زندانی محبوس در زندان خوی و بجنورد که به  اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

بر پایه این گزارش، یک زندانی متهم به “قتل”  با رضایت اولیای دم و صلح و سازش بین دو طایفه در خوی از اعدام رهایی یافت. در گزارشی دیگر، اجرای حکم اعدام یک مرد که ۸ سال پیش به اتهام “قتل” در زندان بجنورد به سر می برد در دقایق پایانی با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.