حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام ۳ زندانی در ارومیه و مبارکه

سه زندانی در شهرستان های ارومیه و مبارکه، که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت خانواده مقتول از مرگ رهایی یافتند.

برپایه گزارش منتشره،  دو تن از این زندانیان  که در سالهای 91 و 92 به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه شهرستان مبارکه در اصفهان به اعدام محکوم شده بودند، قرار بود طی روزهای آینده حکم آنان اجرا شود ولی با رضایت خانواده مقتولین از مرگ نجات یافتند. همچنین زندانی دیگری در زندان ارومیه که از سال 97 به اتهام قتل بازداشت شده بود با مشارکت فعالین مدنی این شهر و رضایت خانواده مقتول از مرگ رهایی یافت.