حزب کمونیست ایران

رهایی یک فعال کارگری از بند زندان

بنا به گزارشات منتشره،یک فعال کارگری و زندانی از اهالی کرمانشاه به نام امین سیبر با بخشش باقیمانده‌ی حبس از زندان این شهر آزاد شد.

این فعال کارگری روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۶ به اتهام برگزاری تجمعات کارگری و تحریک کارگران شهرداری برای اعتصاب از سوی ماموران امنیتی در کرمانشاه بازداشت و پس از اتمام بازجوییها روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه 96 با تودیع وثیقه آزاد شده بود. وی روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه ۹۸ در دادگاه رژیم در کرمانشاه به اتهام “تشویش اذهان عمومی” بدون دسترسی به وکیل به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد و در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۸ جهت اجرای حکم سه ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.