حزب کمونیست ایران

رژیم اسلامی ایران و ادامه توطئه نقده در ارومیه و مهاباد

رژیم اسلامی ایران و مزدورانش ، مرتجعین محلی و عوامل وابسته، با هدف ایجاد تفرقه در بین مردم به بازی توطئه گرانه و خطرناکی در مناطق کُرد – ترک نشین دست زده اند. چند هفته پیش در شهر نقده، شهری که برای صدها سال  شهر کرد و ترک نشین بوده است، با کشتن و زخمی کردن چند شهروند کرد، غارت مغازه های کردها و با حمایت مستقیم نیروهای لباس شخصی و نظامی حکومت،  تلاش کردند جنگ کرد و ترک را در این شهر راه بیندازند که خوشبختانه با هوشیاری و احساس مسئولیت بخشی از ساکنان اصلی شهر اعم از کرد و ترک این توطئه خنثی گردید و بعد از چند روز اعتصاب و تعطیل مغازه ها و کسب و کار از سوی کردها شهر تا حدی به حالت عادی بازگشت .

اینک در شهر ارومیه که برای مدتهای بسیار طولانی شهر مشترک ارمنیان ، کردها ترک ها، آسوری ها، زرتشتی ها بوده است،به گورستان کردها حمله کرده و تعدادی از سنگ قبرهای کردهای جانباخته را شکسته اند .عین همین حرکت را در شهر مهاباد تکرار کرده اند. چند روز پیش در گورستان باغ رضوان شهر مهاباد بیشتر سنگ قبر هائی را که به زبان کردی روی آن نوشته شده بود و یا مربوط به چهره های نامدار کردستان بود را تخریب کرده اند.

شکستن سنگ قبرها در ایران با اثر انگشت حکومت اسلامی و مزدوران و مرتجعین وابسته به او همراه است. شکستن سنگ قبر بهائیان، هنرمندان، چپ ها و کمونیست ها، خراب کردن سنگ های مزار جانباختگان  گورستان خاوران، همه و همه با شرکت و دخالت مستقیم اراذل و اوباش وابسته به جمهوری اسلامی صورت گرفته است .

ارومیه شهر و سَمبل زندگی مشترک ادیان، مذاهب، ملیت های مختلف بوده و اینک رژیم و مرتجعین محلی در هماهنگی با هم این تجربه زندگی مشترک را نشانه گرفته و با تشویق و ترویج خشونت و تبعیض علیه کردهای  و سنی ها درصدد پنهان کردن بحران‌های زیست محیطی دریاچه ارومیه، بی لیاقتی و ناتوانی از تامین نیازهای اولیه شهر  ارومیه هستند .

رژیم سلطنتی سابق آگاهانه و با برنامه، بخش بزرگی از شهرهای کردستان را در آذربایجان غربی قرار داد. این سیاست بهانه ای بدست ناسیونال – شونیست های ترک داد که با همکاری و هم آهنگی رژیم اسلامی ایران و پان ترکیست های افراطی متاثر از نژادپرستان ترک در ترکیه و در کشور آذربایجان و با بکارگیری آخوند مرتجع و جنایتکاری چون “ملا حسنی” و سپس نمایندگان معلوم آلحال و خودفروخته مجلس بر طبل جنگ و کینه توزی  ملی و مذهبی بکوبند.

دشمن مشترک مردم کُرد و مردم ترک‌ رژیم پلید جمهوری اسلامی ایران، ناسیونالیسم افراطی و جنگ افروز تحت هر نام و نشانی هستند. در این میان مرتجعین محلی هم برای منافع و سهم خواهی بیشتر برای خود و خانواده هایشان به تفرقه و نفرت ملی، مذهبی، عقیدتی و زبانی دامن می زنند .

سیاستهای ارتجاعی و نامسئولانه حکومت اسلامی باعث خشک شدن بخش بزرگی از دریاچه اورمیه شده که می تواند به یک فاجعه زیست محیطی تمام عیار برای مردم منطقه تبدیل شود.علاوه بر خشک شدن بخش زیادی از دریاچه اورمیه و از بین رفتن جانداران و پرندگان بیشماری، بادها و طوفانها می توانند میلیونها تن نمک را به بخش بزرگی از منطقه منتقل کنند و ارومیه سرسبز و زیبا به شهری در حاشیه کویری شوره زار تبدیل کنند.

درست در چنین شرایط حساس و فاجعه باری دامن زدن به تفرقه شیعه و سنی، تفرقه  کرد و ترک از سوی حکومت اسلامی ایران و مرتجعین و نژادپرستان داخلی و منطقه ای، بازی سیاسی و توطئه رذیلانه و جنایتکارانه ای علیه کل مردم منطقه و ایران است. مردم مبارز و شریف آذربایجان و کردستان ، مردم ارمنی و دیگر اقلیت های ساکن آذربایجان غربی اشتراکات بسیار و منافع مشترک وسیعی دارند و در گذشته هم بارها و بارها علیه استبداد و ارتجاع با هم متحد بوده و در یک صف مبارزه کرده اند .دامن زدن به تفاوت های ملی، زبانی، مذهبی و دینی از سوی هر کس، جریان، حزب و حکومتی باشد امری بغایت رذیلانه و ارتجاعی است و باید با تمام قدرت و توان در مقابل آن ایستاد .

کارگران، زحمتکشان، مردم شریف و مبارز کردستان و آذربایجان می توانند و ضروری است متحدانه در کنار هم علیه رژیم طالبانی تهران  و علیه تمامی مرتجعین محلی و منطقه ای که بر طبل تفرقه مذهبی و ملی می کوبند مبارزه  کرده و به تمامی مردم منطقه و جهان نشان بدهند که در ارومیه و نقده و دیگر شهرها و روستاهای مشترک، کماکان مردم در کنار هم  می توانند با صلح، احترام و حقوق برابر زندگی کنند .

حکومت اسلامی ایران که تا خرخره در بحران‌های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی فرو رفته است، در تلاش است با دامن زدن به سیاست تفرقه و تبعیض، با تحریک بخشی از مردم علیه بخشی دیگر ، همان سیاستهائی را که پیگیرانه در سوریه ، عراق ، لبنان ، یمن ، افغانستان و غیره بکار برد و یکی از عاملین اصلی جنگ داخلی در آن کشورها شد ، در مناطق کردنشبن و ترک نشین هم همان سیاستها و عملکرد جنایتکارانه را پیش ببرد .

لازم است این توطئه و تلاش رژیم اسلامی و مرتجعین محلی و منطقه ای را در دامن زدن به تفرقه ملی و مذهبی در شهرهای چون ارومیه و نقده جدی گرفت و با آگاه گری و بسیج انسان‌ها و جریانات شریف ، آزادیخواه و برابری طلب آذربایجان و کردستان این توطئه خطرناک رژیم را خنثی کرد.