حزب کمونیست ایران

زخمی شدن دو جوان توسط نیروهای رژیم در اطراف مهاباد

روز پنجشنبه 7 شهریور ماه، نیروهای انتظامی رژیم به سوی اتومبیل دو جوان از اهالی روستای “گاگه ش علیا “در منطقه مهاباد تیراندازی کرده و هر دو جوان را مجروح کرده اند.

برپایه این گزارش، این دو جوان به نام های “شاهو و کاروان معروفی” در حالیکه که از روستای “میریسی “عازم محل زندگی خود بودند اتومبیل آنها در نزدیکی روستای “گاگه ش علیا “به بهانه حمل کالای قاچاق توسط نیروهای رژیم مورد حمله قرار می گیرد و هر دو مجروح می شوند. این دو نفر هم اکنون جهت مداوا به بیمارستانی در شهر مهاباد منتقل شده اند.