حزب کمونیست ایران

زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار مین در سنندج

روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه،دو کودک با نام های ” سرکو صمدی” و “عرشیا نوری” هنگام بازی در اطراف پایگاه متروکه سپاه پاسداران در اطراف روستای “قلقه” (قولقوله) منطقه سارال از توابع سنندج بر اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند.

طبق گزارش‌های منتشرشده،این دو کودک،یک عدد ” مین” کاشته شده توسط نیروهای رژیم را پیدا می‌کنند که در جریان بازی منفجر می‌شود و متاسفانه یکی از بچه ها بر اثر انفجار “مین” دو دست و چشمانش را از دست میدهد و کودک دیگر هم به شدت زخمی می‌شود.گفتنی است که در طول حیات رژیم،تعداد قابل توجهی  از مردم مدنی بوسیله مینهای کاشته شده در کردستان توسط سپاه پاسداران و نیروهای مرزبانی زخمی و کشته شده‌اند.