حزب کمونیست ایران

زخمی شدن دو کولبر با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی

“فرزاد عزیزی” و “ادیب رنجبری” دو کولبر اهل شهرهای بوکان و سقز چهارشنبه اول آذرماه ١۴٠٢، با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی هه‌نگه‌ژال بانه به شدت زخمی شدند.

طبق گزارشات رسیده،روز چهارشنبه اول آذرماه ، نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی هه‌نگه‌ژال بانه به سوی گروهی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن دو کولبر با اسامی”فرزاد عزیزی”۲۳ ساله اهل شهر بوکان و “ادیب رنجبری” اهل شهر سقز به شدت زخمی شدند. گفتنی است،”فرزاد عزیزی” از فاصله نزدیک با سلاح ساچمه‌ای هدف قرار گرفته است و از ناحیه پشت و کمر به شدت مجروح شده است. همچنین”فرزاد عزیزی” به علت شدت جراحات به بیمارستان “شهدا” تبریز منتقل شده است.