حزب کمونیست ایران

زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای رژیم

نیروهای هنگ مرزی رژیم در منطقه مرزی سردشت و نوار مرزی نوسود به سوی کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن دو کولبر به شدت زخمی شدند.

بر پایه گزارشات منتشره، نیروهای هنگ مرزی در منطقه سردشت به سوی کولبران بدونه اخطار قبلی اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک کولبر با هویت ” خدر” اهل روستای  ” داوداوی” از توابع شهرستان سردشت مجروح شد. همچنین نیروهای هنگ مرزی رژیم در گذرگاه مرزی نوسود بسوی دسته ائی از کولبران تیراندازی کرده و کولبری را با هویت “نریمان سبحانی” از ناحیه پا مجروح کردند.