حزب کمونیست ایران

زخمی شدن پنج کولبر در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منشتره، طی چند روز گذشته پنج کولبر در اثر تیراندازی ماموران مرزی رژیم در چالدران، پیرانشهر و سردشت زخمی شدند.

برپایه گزارشات مزبور، “مجید مظلومی” ۲۵ سالە روز ۱۹ دیماه در اثر شلیک ماموران مرزی به سوی کولبران از ناحیه سینه مورد هدف قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. وضعیت جسمانی این کولبر وخیم اعلام شده است. روز ۱۸ دی ماه نیز “امید حیدری” کولبر جوان اهل نقده در مرزهای شهرستان پیرانشهر با گلوله ماموران زخمی شده است. همچنین روز پنجشنبه در دو حمله جداگانه در مناطق مرزی سردشت و چالدران، دو کولبر به نام‌های “محمد مزار” در نوار مرزی چالدران و “شوان عبدالهی”در نوار مرزی سردشتزخمی شده‌اند. کولبران عمدتا روستائیان فقیری هستند که در مناطق مرزی کردستان زندگی می‌کنند و راه دیگری برای تامین هزینه زندگی خود ندارند. به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۵۲ کولبر در مرزهای کردستان کشته و یا زخمی شده‌اند. ۷۶ تن از این تعداد جانشان را از دست داده‌اند.