حزب کمونیست ایران

زخمی شدن چهار کولبر بر اثر شلیک نیروهای مرزبانی

طی روزهای گذشته،در پی شلیک نیروهای مرزبانی به گروهی از کولبران در مناطق مرزی ارومیه چهار کولبر زخمی شدند.

بنا به گزارش منتشره،در مناطق مرزی صوما و برادوست ارومیه سه کولبر به نام‌های حکمت احمدی، شمزین احمدی و روشن جهانگیر زخمی شده‌اند.همزمان  داروان الواتان، یکی از کولبران ساکن روستان الواتان سردشت نیز،بر اثر شلیک این نیروها مجروح شده است.