حزب کمونیست ایران

زخمی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی

روز چهارشنبه 12 مهرماه 1402، یک کولبر، اهل سقز در نوارمرزی “بسطام” از بخش سرشیو با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی، زخمی شد.

طبق گزارشات رسیده، روز چهارشنبه، یک کولبر اهل سقز، با هویت “فایق علی‌محمدی” در نوارمرزی “بسطام” از توابع شهرستان سقز، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شد.گفته می‌شود، این کولبر از پشت مورد هدف گلوله جنگی قرار گرفته و از ناحیه کتف زخمی شده است.