حزب کمونیست ایران

زخمی شدن یک کولبر در نوار مرزی بانه

روز شنبه 15 مهرماه 1402 یک کولبر اهل شهر سرپل‌ذهاب با تیراندازی مستقیم نیروهایامنیتی در نوارمرزی هنگه‌ژال بانه زخمی شد.

طبق گزارشات رسیده،صفر رستمی کولبر اهل شهر سرپل‌ذهاب با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در نوارمرزی هنگه‌ژال بانه از ناحیه پشت و کمر زخمی شده است. همچنین گفتنی است، در 6 ماە نخست سال 1402، جمعاً 85 کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، کشته و زخمی شده‌اند.