حزب کمونیست ایران

زخمی شدن ۲ شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در زاهدان

روز پنج شنبه ۸ اسفندماه، دستکم دو شهروند در زاهدان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم زخمی شدند.

به گزارش منتشره، این دو شهروند توسط رییس پاسگاه روتک مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند.هویت این شهروندان، “ارز محمد فرزند رسول بخش” و “دادل فرزند پکیر” عنوان شده است.گفته می شود که این افراد به ظن حمل سوخت قاچاق هدف تیراندازی قرار گرفته اند. سالانه ده ها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در اثر تیراندازی ماموران کشته می شوند، عمده این افراد کسانی هستند که به کار فروش و جا‌به جایی سوخت مشغول اند که رژیم آن را قاچاق می نامد.