حزب کمونیست ایران

زخمی شدن ۴ شهروند بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی رژیم در زاهدان

طی روزهای گذشته، بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی به سمت یک خودروی عبوری، دو سرنشین خودرو و دو عابر پیاده در پی اصابت گلوله زخمی شدند.

بنا به گزارش منتشره ، این حادثه در منطقه‌ای مسکونی واقع در خیابان کشاورز زاهدان رخ داده است. گفته می‌شود که سرنشینان خودرو  از ناحیه دست و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند.بر اساس این گزارش، این واقعه تجمع مردم محلی را به دنبال داشته و ماموران رژیم نیز برای کنترل تجمع و متفرق کردن مردم، اقدام به تیراندازی هوایی در این منطقه کرده‌اند.