حزب کمونیست ایران

زلزله سیاسی در عراق با افشای فایل صوتی نوری المالکی

طی روزهای اخیر، یک فایل صوتی منتسب به نوری المالکی، رهبر حزب دعوه و نخست وزیر اسبق عراق انتشار یافته، که در ان به تهدید به جمع‌آوری نیرو جهت حمله به نجف و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر سخن می گوید.

بر اساس فایل افشا شده، المالکی در بخشی از سخنان خود با حمله به جریان صدر می‌گوید: عراق در آستانه یک جنگ ویرانگر قرار دارد و مبارزه سیاسی به مرحله استفاده از سلاح و نبرد رسیده، چون اگر مقتدی صدر و پروژه او نابود نشوند، شانسی برای زنده ماندن وجود نخواهد داشت. وی همچنین در بخشی از این فایل صوتی با بیان اینکه برای حمله به نجف و کشتن مقتدی صدر به ارتش و پلیس عراق اعتماد ندارد، افزود: تکیه اش به گروه‌های شبه نظامی وفادار به خودش است.