حزب کمونیست ایران

زمینه سازی برای افزایش قیمت برق پس از بنزین

بیش از دو ماه از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین که با عث شروع اعتراضات آبان ماه و به قتل رساندن بیش از  ۱۵۰۰ تن از جوانان توسط نیروهای امنیتی و پاسداران شد نمی‌گذرد که سخنگوی صنعت برق از افزایش ۷ تا ۲۳ درصدی قیمت برق از ابتدای سال آینده خبر داد.

سخنگوی صنعت برق رژیم اعلام کرد از اولین روز سال ۱۳۹۹ تعرفه برق همه مشترکان در ایران ۷ درصد افزایش خواهد یافت. مشترکان پرمصرف نیز علاوه بر ۷ درصد همگانی، ۱۶ درصد دیگر افزایش تعرفه خواهند داشت. برپایه گزارش منتشره،  در صورتی که ۱۶ درصد اضافه به همراه ۷ درصد محاسبه شود، مشترکان مجموعا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت ولی اگر ۱۶ درصد پس از اعمال ۷ درصد محاسبه شود، مشترکان با ۲۴.۲ درصد افزایش قیمت مواجه خواهند شد.