حزب کمونیست ایران

زیر آوار ماندن حدود 1200شهرونددر غزه

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، حدود 1200 نفر از جمله حدود 500 کودک زیر آوار در غزه محبوس شده‌اند و در انتظار نجات هستند.

گفتنی است، محمد ابو سلمیه، مدیر بیمارستان شفا، بزرگ‌ترین مرکز پزشکی غزه، در این رابطه گفته: “بسیاری اوقات تیم امداد می‌گویند، که فریاد قربانیان را می‌شنوند، اما نمی‌توانند کاری در این باره انجام دهند.