حزب کمونیست ایران

سازمان مجاهدین و هزینه های عظیم تبلیغاتی

 

سازمان مجاهدین خلق ایران هزینه های میلیون دلاری را صرف تبلیغات و گردهمایی های خود در کشورهای مختلف می‌کند. تازه ترین نمونه این گردهمائی در کشور آلبانی، پرداخت هزینه های هنگفت برای شرکت سیاستمداران بازنشسته دست راستی دول غربی و عربی در یک مراسم یک ساعته با پرداخت هزینه سفر و اقامت  و خوراک غیرهِ هوادارانی که شهر به شهر از کشورهای اروپائی جمع آوری و به محل تجمع منتقل می کنند، بود که نقداً پرداخت می شود. سوال این است این هزینه ها برای چنین مراسم های پر زرق و برقی که پایانی هم ندارند از کجا تامین می گردد؟

سازمان مجاهدین به دلایل متعدد، امروز دیگر  پایگاهی جدی در میان مردم ندارد. همکاری سران مجاهدین با خمینی و رژیم  در چند سال اول حکومت اسلامی، همکاری و همدستی با صدام حسین و رژیم بعث ساقط شده عراق، سیاستهای بغایت سکتاریستی و فرقه گرایانه در اپوزسیون، رفتار غیر دموکراتیک در مناسبات سازمانی بویژه در زمینه مناسبات مردان و زنان، سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنان، پیروی از نوعی اسلام سیاسی، همه اینها از جمله دلایلی هستند که سازمان مجاهدین خلق را علیرغم امکانات مالی گسترده و پشتیبانی پاره ای از سیاستمداران آمریکائی و غربی در داخل کشور به یک سازمان منزوی از مردم تبدیل کرده است و در واقع نفوذ بسیار اندکی در میان توده های مردم دارند .  مجاهدین تلاش می کنند که این موقعیت ضعیف خود را با ل لابی گری در میان سیاستمداران غربی جبران کنند و خود را بعنوان آلترناتیو اصلی برای جایگزینی حکومت اسلامی نشان دهند .

حکومت دلخواه مجاهدین، تکرار جمهوری اسلامی ایران بدون شرکت آخوندها و با تکیه بر یک ارتش و میلیشای بشدت ایدئولوژیک، اسلامی و شیعه است. می گویند : “سالی که نکوست از بهارش پیداست”. چند دهه است بدون هیچ انتخاباتی رئیس جمهور آینده را تعیین کرده، ارتش و دستگاه سرکوب آنرا سازمان داده و با حمایت سیاستمداران افراطی و بازنشسته اروپایی، آمریکایی و عرب ، آماده بدست گرفتن قدرت هستند .

نقد مجاهدین از حکومت اسلامی و  به قول خودشان “خمینی  دجال”  ، نه نقد و بررسی  قوانین اسلامی ، نه ضرورت جدایی دین از حکومت،  نه حقوق بشر و آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی، بلکه استمرار حکومت اسلامی بدون سران حکومت و بر اساس فقه شیعه است .

زنان که رکن اصلی مبارزه علیه جمهوری اسلامی هستند، خواهان حقوق برابر زن و مرد، جدایی دین از دولت و از آموزش و پرورش، لغو حجاب و پوشش اجباری می باشند . اما در حکومت انتقالیِ مجاهدین با همان محدودیت ها و بی حقوقی ها روبرو خواهند بود  که یک زن در یک رژیم اسلامی با آن روبرو است. پوشش فعلی مجاهدین زن که بیشتر به یونیفورم میلیشیای شیعه منطقه شباهت دارد بیانگر روشن استمرار حکومت اسلامی در آلترناتیو پیشنهادی مجاهدین می باشد .

افقی که مجاهدین در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی پیش رو دارند چیزی بیش از یک حکومت اسلامی آمیخته به ناسیونالیسم افراطی ایرانی نیست.  سلطنت طلبان نیز می خواهند جامعه ایران را به حدود یک قرن پیش، عصر قدرت رضاخان میرپنج، برگردانند. دو نیروی سلطنت طلب و مجاهدین به تاریخِ گذشته ایران تعلق دارند و آینده مردم ایران نمی تواند اسیر خواست‌ها و تمایلات نیروهائی باشد که تاریخ مصرف آنها  مدتهاست پایان یافته است .

این دو نیروی مخالف حکومت اسلامی با عکس گرفتن با سران و سیاستمداران بازنشسته و دست راستی آمریکایی و اروپایی در ازاء پرداخت پولهای کلان و تقبل هزینه های سنگین لابی گری، می خواهند نشان بدهند که بخشی از پلان و برنامه دول غربی و بویژه آمریکا برای ایران بعد از جمهوری اسلامی هستند .

مردم شریف و آزاده کردستان که تجربه زندگی و مبارزه علیه دو رژیم سلطنتی و اسلامی را دارند، با اتحاد و با خواستهای روشن خود برای ایران فردا نشان خواهند داد که بار دیگر سلطه آن دو نظام سرکوبگر و مستبد را در پوشش تازه و تحت نامهای جدید نخواهند پذیرفت .

توده های کارگر و زحمتکش، زنان، ملیتهای ساکن ایران، جوانان، نویسندگان و هنرمندان که طعم تلخ سرکوب، تبعیض و اختناق را در دو حکومت شاهی و اسلامی چشیده اند مصمم هستند نظامی را بنیان نهند که  در آن امنیت، آزادی، برابری و رفاه، برقرار و  تضمین بشود .

َ