حزب کمونیست ایران

ساکنان دوملیتی غزه در انتظار خروج از طریق گذرگاه رفح

در پی حضور ارتش اسرائیل در مرز غزه و نزدیک شدن به ساعات پایانی مهلت 24 ساعته اسرائیل به غیرنظامیان،روز شنبه 22 مهرماه بسیاری از شهروندان دو تابعیتی این منطقه در گذرگاه رفح اقدام به برگزاری تجمع کردند.

غیرنظامیانی که پاسپورت و شهروندی کشورهای دیگر را دارند،با تجمع در مرز مصر، منتظرند تا با باز شدن گذرگاه رفح جان خود را نجات دهند.میلیون‌ها غیرنظامی دیگر شهر غزه به دلیل بسته بودن گذرگاه رفح، امکان خروج از این شهر را ندارند و به گفته سازمان‌های حقوق بشری نیز، تخلیه زنان، کودکان و سالمندان این شهر، به زمان بیشتری نیاز دارد.