حزب کمونیست ایران

سخت‌ترین حمله حزب‌الله به معترضان در بیروت

ساعات نخستین روز دوشنبه ۴ آذر یکی از بزرگراه‌های اصلی بیروت صحنه درگیری بین طرفداران حزب‌الله به رهبری حسن نصرالله و جنبش امل به رهبری نبیه بری با معترضان بود.

از شامگاه یکشنبه معترضان یکی از بزرگراهای اصلی بیروت که غرب را به شرق متصل می‌کند مسدود کرده بودند. درگیری بامداد دوشنبه با حمله طرفداران حزب الله و جنبش امل با موتورسیکلت و سلاح‌های سرد از جمله باطوم و چماق و میله آهنی به معترضان آغاز شد. گفته می شود در جریان این درگیری ده‌ها نفر مجروح شدند. این درگیری از آغاز اعتراضات اکتبر تاکنون یکی از حادترین درگیری‌ها بین طرفداران حزب‌الله و جنبش امل از یک سو و معترضان از سوی دیگر است. گفتتنی است از اوایل اکتبر سال جاری بیروت صحنه اعتراضات و اعتصاب‌ها و نافرمانی مدنی مردم است. معترضان دولت لبنان را به فساد و فرقه‌گرایی متهم می‌کنند و خواهان کناره‌گیری حزب‌الله و طرفداران جنبش امل از صحنه سیاسی کشور‌ند.