حزب کمونیست ایران

سرکوب اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی

دفاتر کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبیو اتحادیه کارگران بهداشت و پزشکی این کشور  هفته گذشته مورد هدف سرکوب آژانس امنیت و جاسوسی کره جنوبی قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، یورش سرویس‌های اطلاعات و امنیت ملی کره جنوبی به دفاتر اتحادیه‌های کارگری و صنفی کره جنوبی هفته گذشته در سئول پایتخت این کشور رخ داد. دفتر مرکزی “آی تی یو سی” این حرکت را به‌عنوان یک حمله آشکار به دموکراسی و جنبش‌های کارگری و مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان جهانی کار، محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، حملات در ۱۹ ژانویه ادامه یافت زیرا نیروهای امنیتی با همکاری پلیس امنیت این کشور اتحادیه‌های ساختمانی وابسته به اتحادیه های کارگری کره جنونبی و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی را هدف قرار داد.  گفتنی است، این اتحادیه‌ها در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مزایا باتوجه به بحران جهانی تورمی و هزینه‌های زندگی قصد اعتراض صنفی داشته‌اند.