حزب کمونیست ایران

سرکوب اعتراض جوانان معترض به سربازی اجباری در تهران

تجمع عده‌ای از معترضان به سربازی اجباری در تهران در روز شنبه 5 شهریور ماه، با بازداشت دستِ‌کم یکی از معترضان، سرکوب شد.
این تجمع اعتراضی در میدان سپاه و در مقابل سازمان نظام وظیفه عمومی برگزار شد در این تجمع شماری از معترضان پلاکاردهایی با شعارهای «دو سال حبس اجباری»، «‌برده‌داری نوین» و «‌سربازی، کارخانه تولید ناامیدی» و «هر سال ۱۷۴ قربانی سربازی اجباری» در دست داشتند. گفتنی است، اجباری بودن دوره سربازی و فشارهای جسمی و روانی بر سربازان که در مواردی منجر به خودکشی یا اقدامات خشونت‌آمیز آن‌ها می‌شود، منتقدان بسیاری دارد. در آخرین اقدام خشونت‌آمیز که خبر آن رسانه‌ای شد، یک سرباز یکم فروردین امسال در پادگانی در بوشهر، چهار سرباز دیگر را کشت و یک سرباز دیگر را گروگان گرفت.