حزب کمونیست ایران

سرکوب تجمع اعتراضی زنان در افغانستان

نیروهای طالبان در کابل روز چهارشنبه 28 تیر ماه تجمع اعتراضی گروهی از زنان را با تیراندازی هوایی و پاشیدن آب متفرق کردند.

این زنان که گفته می‌شود آرایشگر هستند، در اعتراض به دستور بسته‌شدن آرایشگاه‌ها تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. آن‌ها با شعارهای «نان، کار، آزادی» و «خاک پاکم را گرفتی، آب و نانم را مگیر» در مرکز شهر کابل در برابر چند آرایشگاه‌ تجمع کرده بودند. ماه گذشته حکومت طالبان دستور داد که تمام آرایشگاه‌های زنانه باید ظرف یک ماه بسته شوند. گفته می شود این دستور طالبان باعث بیکاری حدود ۶۰ هزار زن در سراسر افغانستان خواهد شد.