حزب کمونیست ایران

سرکوب معترضان در شیلی

روز یکشنبه 26 آبانماه، در جریان تظاهرات هزارن نفری مردم شیلی، ماموران پلیس به سوی معترضان آتش گشودند.

برپایه گزارش منتشره در جریان این اعتراضات دستکم ۲۲ نفر کشته و بیش از دو هزار نفر نیز در سراسر این کشور مجروح شده اند. پلیس و نیروهای امنیتی شیلی متهم هستند که در یک ماه گذشته با کاربرد خشونت با معترضان مقابله کرده اند و بازرسانی از سازمان ملل متحد و عفو بین الملل برای بررسی این موضوع به شیلی سفر کرده اند. اعتراض های گسترده به بی عدالتی اجتماعی و وضعیت اقتصادی در پی افزایش بهای بلیت مترو در سانتیاگو آغاز شد. هفته گذشته دولت و مخالفان برای تغییر قانون اساسی شیلی به توافق رسیدند. در قانون اساسی جدید قرار است ارائه رایگان خدمات درمانی و آموزشی گنجانده شود.