حزب کمونیست ایران

سفر ابراهیم رئیسی به استان کردستان

ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه 17 تیرماه، در حالی به منظور برگزاری بیست و هفتمین سفر استانی دولت خود وارد شهر سنندج شد كه‌ طی شروع به‌ كار دولت وی به‌ خاطر ناکارامدی  و فساد در كابینه‌اش مردم با تنگنای اقتصادی سختی دست و پنجه‌ نرم میكنند و ده‌ها فعال كارگر و فرهنگی این استان در روزهای گذشته‌ بازداشت شده‌ اند.

نهادهای دولتی و تبلیغاتی رژیم، هدف سفر یکروزه او را به کردستان، دیدار با اقشار مختلف مردم، برگزاری شورای اداری، دیدار با علما، بازدید از برخی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و خدماتی اعلام کرده اند، اما ناظران و تحلیلگران خبری این سفر را جز به منزله سازمان دهی نیروهای وابسته به رژیم چیز دیگری تلقی نمی کنند.  گفتنی ست طی سفر سرلشكر باقری كه‌ چند روز قبل به‌ این شهر صورت گرفت ادوات نظامی سنگینی به‌ مرزهای كردستان ارسال شده‌ است.