حزب کمونیست ایران

سقوط هواپیمای پلیس ترکیه در استان وان

وزیر کشور ترکیه روز پنجشنبه 26 تیر ماه اعلام کرد که به دنبال سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به پلیس این کشور هفت نفر از سرنشیان آن کشته شدند.

این هواپیمای کوچک در منطقه ای کوهستانی در استان وان در شرق ترکیه و در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد. به گفته وزیر کشور ترکیه هواپیمای متعلق به پلیس این کشور از یک ماموریت نظارت و شناسایی باز می گشت و در ارتفاع ۲۲۰۰ متری با کوه آرتوس برخورد کرد. تاکنون گزارشی در مورد علت سقوط این هواپیما که هنگام بازگشت به فرودگاه “فرید ملن” در شهر وان سقوط کرد، منتشر نشده است.