حزب کمونیست ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: اعترافات اجباری محکوم است!

برابر آخرین خبرهای دریافتی حسن طرفی پس از اتمام بازجویی ها به زندان مرکزی اهواز شیبان منتقل شده است.

حسن طرفی از بازنشستگان سال ۱۳۹۸ نیشکر هفت تپه است.

حسن طرفی یکی از بازنشستگان نیشکر هفت تپه می باشد که دراعتراضات بازنشستگان در شهر شوش نقش فعالی داشت.

ایشان در نیمه دوم تیرماه در منزل برادر خود در اهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، خانواده و بستگان هیچ اطلاعی از محل نگهداری او نداشتند.

صدا و سیمای ایران که تخصص اعتراف گیری های اجباری را در کارنامه خود دارد در برنامه ‌ ۲۰/۳۰ تلویزیون، تصاویر و فیلم کوتاهی از اعترافات اجباری حسن طرفی را پخش کرده است.
.
پرونده سازی و اعترافات اجباری برای فعالین کارگری که خواستار دریافت حقوق و مطالبات واقعی خود هستند در صدا و سیمای ایران تازگی ندارد، زیرا که
صدا و سیما یکی از بازو های نهادهای امنیتی در ایران می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه پرونده سازی،اعتراف گیر های اجباری را محکوم کرده و باور داریم که این عمل شنیع ، غیر انسانی و غیراخلاقی نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.
کارگران و زحمتکشان و استثمار شوندگان روزی به این همه ظلم و ستم، به این تبعیض و نابرابری ها پایان خواهند داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعتراف گیری های اجباری صدا و سیما را محکوم کرده و خواهان آزادی به قید وشرط حسن طرفی کارگر بازنشسته هفت تپه و همچنین حسن سعیدی و رضای شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه