حزب کمونیست ایران

سومین روز اعتصاب کارکنان مجتمع پتروشیمی کردستان

روز چهارشنبه 16 آذرماه تصاویری از ادامه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی کردستان (سنندج) در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

کارگران این شرکت پیش از این نیز در اعتراض به کمی دستمزد، و فضای پلیسی حاکم بر محیط کار دست از کار کشیده و با وعده تحقق مطالبات، به کار باز گشته بودند. به گفته‌ی کارگران، مدیران شرکت در حالی که خود ۳۰ تا ۵۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرند، حقوق و مزایای مزدی کارگران را در سطح نازلی قرار داده و آن‌ها را به زیر خط فقر سوق داده‌اند.