حزب کمونیست ایران

سومین روز تجمع کارگران پتروشیمی بندرخمینی

به گزارش منتشره، کارگران پتروشیمی بندر خمینی روز پنجشنبه 3 بهمن ماه برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل این شرکت دست به تجمع زدند.

این کارگران خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی  هستند. به گفته معترضان،مهم‌ترین مطالبه کارگران پتروشیمی بندر خمینی، رفع تبعیض شغلی و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی کارگران است. این در حالی است که در مواردی، دو کارگر با کار یکسان و مدرک‌های تحصیلی مشابه به علت قراردادِ کاری متعدد در مجموعه پتروشیمی بندر خمینی دستمزدهایی با اختلافی در حد چند میلیون دریافت می‌کنند. گفتنی است، طی اعتراضات دو روز قبل، هنوز کارگران پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.