حزب کمونیست ایران

سومین روز تجمع کارگران پیمانکاری چادرملو

روز سه شنبه 3 دیماه، کارگران پیمانکاری چادرملو برای سومین روز متوالی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

این کارگران در سومین روز تجمع خود همانند روزهای گذشته خواستار ” پرداخت دستمزدهای معوقه” و همچنین “اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل”  در این معدن شدند. معترضان با در دست داشت پلاکاردهایی خواستار  پاسخ صریح، کتبی و رسمی اداره کار شدند. آنها می گویند طرح طبقه‌بندی مشاغل که برای کارگران پیمانکاری اجرا می‌شود، نسبت به طرحی که برای کارگران رسمی‌ اجرایی شده، در سطح پایین‌تری از نظر مزایای مزدی تعریف شده است. این کارگران خواستار اجرای درست و متوازن این طرح هستند.