حزب کمونیست ایران

سومین روز تظاهرات کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه

شماری از کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه روز شنبه 3 خرداد ماه برای سومین روز متوالی در برابر یکی از بیمارستان های پاریس علیه دولت این کشور تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار اختصاص منابع مالی بیشتر به بیمارستان ها و نیز افزایش حقوق خود شدند. کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه از ماه ها پیش از شیوع ویروس جدید کرونا به بی توجهی دولت به این بخش اعتراض می کردند. دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که تا پیش از شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» خواسته های کارکنان بخش بهداشت و درمان را نادیده گرفته بود پس از شیوع ویروس کرونا اعلام کرد که حقوق پرستاران را به میانگین درآمد این قشر در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد رساند. گفتنی است کمبود ماسک و تجهیزات پزشکی در جریان شیوع نوع جدید ویروس کرونا یکی از دلایل برگزاری تظاهرات روز پنجشنبه در پاریس بود.