حزب کمونیست ایران

سکوت مقامات ایران در برابر قتل دو کارگر اشنویه‌ای با پهپاد ترکیه

چند روز از کشته شدن دو غیرنظامی در نقطه مرزی ایران و عراق که هدف پهپاد ترکیه قرار گرفتند گذشته است ولی مقامات رژیم تاکنون واکنشی به این مسئله نشان نداده اند.

هویت کشته‌شدگان “فاخر تازه‌وارد و رشید پیروتی” اعلام شده است که گفته می شود «کارگر بودند و به دنبال رزق و روزی به کوهستان رفتند. کارگرانی که به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند و در این فصل به‌ جای کارگری مشغول جمع‌آوری گیاهان کوهی می‌شوند و این گیاهان را در بازار می‌فروشند.پیکر کشته‌شدگان را مردم محلی و نه نهادهای دولتی از کوهستان به اشنویه بازگرداند. وزارت امور خارجه تا به حال واکنشی به این موضوع نشان نداده است.