حزب کمونیست ایران

سیاست تبعیض جنسیتی در ایران محکوم به شکست است

هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در گفتگوئی با سایت «انتخاب» گفته است: به ماموران مترو اعلام شده است که در برخورد و معرفی زنان «بدحجاب» ابتدا تذکر بدهند و در غیر اینصورت با مستندسازی،  موضوع را به پلیس اعلام کنند تا در آینده بتوان به این سمت رفت که حق استفاده از خدمات عمومی از این افراد سلب شود.

رژیم جمهوری اسلامی، هم به مثابه رژیم مدافع بربریت سرمایه داری و هم به مثابه رژیمی که مذهب را نیز به ابزاری برای تشدید این مناسبات ضدانسانی تبدیل نموده است، کارنامه بس هولناکی را در طول 43 سال گذشته با خود حمل می کند. این رژیم با بهره گیری از مذهب به مثابه ابزار ایدئولوژیک و با یاری گرفتن از فرهنگ عقب مانده مردسالارانه، تبعیض و نابربری های جنسیتی و خشونت بر زنان را قانونیت و رسمیت بخشیده است.

اینکه ابتدایی ترین حقوق اولیه زنان نظیر حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس، حق انتخاب رشته تحصیلی و غیره لگدکوب رژیم اسلامی گردیده است، اینکه زنان حق معاشرت آزادانه با مردان را نداشته باشند، اینکه تفکیک جنسیتی در تمام ارکان جامعه و حتی در مؤسسات آموزشی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است، همزمان رژیم با اعطای حق چند همسری به مردان و رواج دادن صیغه، چهره ای قانونی به تن فروشی و خرید و فروش زن به مثابه کالا می دهد، اینها همه بخشی از فجایعی هستند که رژیم اسلامی در ایران آفریده است. اکنون گویا  همه اینها کافی نبوده که می خواهند زنان آزاده را از حق استفاده کردن از خدمات عمومی هم محروم کنند.

در هفته های اخیر و با آغاز فصل تابستان که آپارتاید جنسیتی در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ابعاد جدیدی گرفته و هرچه بیشتر حاکمان مستبد و مرتجع در منگنه  اعتراضات مردمی و انزوای جهانی قرار می گیرند، فشار بر زنان بیشتر و گسترده تر می شود .

کمپین تبلیغاتی رژیم از صدا و سیما تا نماز جماعت، از آخوندهای سیار تا به اصطلاح کارشناسان و مبلغین اسلامی، گسترده تر شده است. کمپین های تبلیغاتی را نیروهای سرکوب در عمل تکمیل می کنند. حراست ادارات در این زمینه فعال تر شده اند. گشت های ارشاد افزایش یافته اند، هزاران نفر از اراذل و اوباش بسیجی و آتش به اختیار در کنار نیروهای نظامی و امنیتی فعالانه و شبانه روزی در خیابان‌ها و در پارکها، در جاده ها و در مراکز تفریحی، در بازار و در مدرسه مشغول آزار زنان و حتی کودکان و نوجوانان دختر و پسر هستند .

سران رژیم میدانند هر گام عقب نشینی در مقابل مردم و بویژه در برابر زنان به چند گام پیشروی مردم و زنان علیه رژیم منجر خواهد شد و از این رو تعرض همه جانبه اخیر به زنان، خود یک نوع دفاع و سدسازی در مقابل پیشروی زنان آزاده و حق طلبی است که به نا برابری، به تبعیض نهادینه علیه زنان، به نقض حقوق ابتدایی و انسانی خود معترض می باشند .

چهل و سه سال حکومت اسلامی و قوانین ارتجاعی که بر بنیان شرع و دین و با نظارت روحانیون تدوین شده ، زنان را در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری به شهروند درجه دوم تبدیل کرده است.  در تمامی این دوران زنان سنگر به سنگر در مقابل قوانین ارتجاعی و زورگویی رژیم ایستادگی کرده و می کنند .

سیاستگزاران رژیم اسلامی که از پذیرش  و رضایت زنان به بی حقوقی و تبعیض خود نا امید هستند، از سویی تمرکز بیشتری بر مهد کودک ها و مدارس کرده تا از همان اوایل کودکی فرهنگ ارتجاعی خود را بر ذهن نسل فردای کشور تحمیل نمایند و از سویی دیگر آشکارا از بی حقوق کردن زنان بی حجاب و بدحجاب از خدمات و سرویس های اجتماعی  صحبت می کنند .

جلوگیری از زنانی که پوشش اسلامی ندارند برای  استفاده از خدمات بیمارستان‌ها، ترانسپورت عمومی، دسترسی به ادارات و بانک‌ها، دیوار کشی در پارکها و زنانه و مردانه کردن کشور همان سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی سابق است که سیاهان را از حق زندگی و برابری محروم می‌کرد .

همچنانکه آپارتايد و سیاست تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی شکست خورد و با نفرت و خشم مردم جهان روبرو شد، سیاست آپارتاید و تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی هم شکست بیشتری خواهد خورد و اینک هم شاهد مقاومت و مبارزه میلیونها زن و مرد شریف علیه  این ارتجاع مذهبی هستیم. محکوم کردن سیاست آپارتاید جنسیتی رژیم و حمایت و هم سرنوشتی با زنان در عقب نشاندن اراذل و اوباش حکومتی  که به آزار مستمر زنان مشغول هستند وظیفه هر انسان شریف و آزادی خواهی است .