حزب کمونیست ایران

سی‌وسومین جمعه اعتراضی زاهدان

روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، معترضان زاهدان در سی‌وسومین جمعه خشم و اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند.

تجمع‌کنندگان علیه اعدام و کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی از جمله متهمان پرونده «خانه اصفهان» شعار داده و فریاد زدند «جمهوری آخوندی و حکومت اعدامی» نمی‌خواهند. مردم زاهدان به روال ۳۲ هفته اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان در این روز هم  به خیابان آمدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گفتنی است مردم زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را بدون وقفه برگزار کرده‌اند.