حزب کمونیست ایران

سی امین روز از اعتراضات کارگران هفت تپه

روز سه شنبه 24 تیر ماه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای سی امین روز متوالی با برپایی تجمع و راهپیمایی در سطح شهر شوش خواستار خواستار رسیدگی به مطالبات برحق خود شدند.

کارگران هفت تپه همچون روزهای گذشته ابتدا با برپایی تجمع مقابل فرمانداری و سپس راهپیمایی در سطح شهر و سردادن شعارهایی ضمن تاکید بر حفظ وحدت و افشای تفرقه افکنان، خواستار پرداخت بموقع حقوق و حق بیمه، پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی خود، خلغ ید بخش خصوصی از شرکت، محاکمه امید اسدبیگی و بازگشت بکار همکاران همکاران اخراجی خود شدند. گفتنی است در جریان تجمع روز دوشنبه کارگران، یک خبرنگار و عکاس که از تهران به شوش برای تهیه گزارش رفته بودند توسط پلیس امنیت شوش بازاشت شدند.