حزب کمونیست ایران

سی و نهمین جمعه اعتراضی در زاهدان

روز جمعه ۹ تیر ماه،معترضان زاهدان برای سی و نهمین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند.

تجمع‌کنندگان علیه اعدام و کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی شعار داده و فریاد زدند «جمهوری آخوندی و حکومت اعدامی،خواست ما آزادی و برابری ملتها در ایران».آنها همانند روال هفته های گذشته در این روز هم به خیابان آمدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.گفتنی است مردم زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را بدون وقفه برگزار کرده اند.همچنین آزادیخواهان بلوچ در شهرستان های راسک، چابهار، پیشین، سراوان، سوران و زاهدان علاوه بر محدودیت اینترنت و ایجاد فضای امنیتی، در اعتراض به حضور اسلام گرایان رژیم سرکوبگر به خیابان ها آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور سردادند.این درحالی است که آزادیخواهان با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند و ماموران لباس شخصی با حضور در محدوده مسجد مکی و مصلی زاهدان با خودروهای شخصی که برخی بدون پلاک بودند در اطراف خیابان های خیام و مدرس، در گشت‌زنی‌های خود چند نفر را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.