حزب کمونیست ایران

سی و هشتمین جمعه اعتراضی در زاهدان

روز جمعه ۲ تیر ماه،معترضان زاهدان برای سی و هشتمین هفته متوالی در جمعه خشم و اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند.

تجمع‌کنندگان علیه اعدام و کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی شعار داده و فریاد زدند «جمهوری آخوندی و حکومت اعدامی» نمی‌خواهند. مردم زاهدان به روال هفته های گذشته از جمعه خونین زاهدان در این روز هم به خیابان آمدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.گفتنی است مردم زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را بدون وقفه برگزار کرده اند.از سوی دیگر آزادیخواهان بلوچ راه رسیدن به پیروزی و آزادی را در اتحاد و ائتلاف ملت‌های تحت ستم جستجو می کنند.همچنین آزادیخواهان بلوچ در شهرستان های راسک، چابهار، پیشین، سراوان، سوران و زاهدان علاوه بر محدودیت اینترنت و ایجاد فضای امنیتی، در اعتراض به حضور اسلام گرایان رژیم سرکوبگر به خیابان ها آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور را مطرح کردند.این درحالی است که آزادیخواهان با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند و ده ها نفر از معترضان در جریان این درگیری‌ها دستگیر شدند.