حزب کمونیست ایران

سی و هفتمین روز از اعتصاب کارگران هفت تپه

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه روز سه شنبه 31 تیر ماه با ادامه اعتصاب و تجمع مقابل فرمانداری شوش، سی و هفتمین روز از اعتراضشان را نسبت به بی توجهی مقامات به خواسته های برحقشان به نمایش گذاشتند.

دور جدید اعتصاب و اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه علیه خصوصی سازی و بلاتکلیفی معیشتی و شغلی، و برای پرداخت فوری حقوق های معوقه و بازگشت به کار فوری کارگران اخراج شده و در کل علیه گروگان گیری کارگران وخانواده هایشان از طرف کارفرمایان با دادن وعده و وعیدها و وقت کشی مسئولان شهرستان، استان و کشور وارد ۳6 مین روز خود شده است. گفتنی است از روز دوشنبه 30 تیر ماه تاکنون نیز جمعی از کارگران بخش حراست شرکت هفت تپه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به کاهش ساعت اضافه کاری از طرف رئیس حراست دست به تجمع مقابل دفتر حراست مجتمع زده اند.