حزب کمونیست ایران

سی و یکمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

صبح امروز چهارشنبه 25 تیر ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای سی و یکمین روز متوالی  اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی کردند.

این تجمع و راهپیمایی با حضور تعدادی از کارگران در مقابل فرمانداری و در ادامه از فلکه هفت تیر در  شهر شوش برگزار شد.  درجریان این تجمع کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی و آزادی کارگران بازداشتی تاکید کردند. گفتنی است، مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب عبارتند از،” آزادی فوری و بی غیدوشرط کارگران بازداشتی،  پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده، بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی، خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به شرکت  و  پایان کار مدیران بازنشسته.”