حزب کمونیست ایران

شب همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی!

 

 

خیزش با شکوه دی ماه که ناقوس مرگ حکومت سرمایه داران اسلامی را بدون توهم به جناحهای آن بصدا در آورد، تداوم خود را در اعتصابات کارگری، اعتصاب سراسری معلمان و رانندگان کامیون و کامیون‌داران و همه گروه‌های اجتماعی به جان آمده از اوضاع موجود نشان می‌دهد. موج اعتصابات، اعتراضات حکومت چپاول‌گران و سارقان اسلامی را به وحشت مرگ انداخته است. رژیم سرمایه داران اسلامی از ترس گسترش مبارزات حق طلبانه جنبشهای اجتماعی بساط پرونده سازی علیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را راه انداخته است.

مردم آزادیخواه و شریف گوتنبرگ!

مبارزات جاری مردم در ایران شایسته گرمترین همبستگی است. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ همه انسانهای آزاديخواه و برابری طلب به یک شب همبستگی دعوت می کند.

وعده دیدار ما:

شنبه 24 اوت 2019 ساعت پنج بعد از ظهر سالن اجتماعات هاگا بیو

Linnégatan 21 ایستگاه پرینس قاتان، یک ایستگاه بعد از یرن توریت،

برنامه :

نمایش فیلم مستند از مبارات کارگران هفت تپه و فولاد
موزیک زنده
پیام از طرف احزاب ، سازمانها، نهادها
موزیک زنده از گروه کاروان

غذای سرد با چای و قهوه موجود است. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ سوئد مراسم قدردانی خود را از دوستان هنرمند برای شرکت در این برنامه ابراز میدارد.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران!

 

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران- گوتنبرگ سوئد

برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با رفقا محسن بختیاری 0700965969 تماس بگیرید.