حزب کمونیست ایران

شرایط دشوار معیشتی کارکنان علوم پزشکی ایرانشهر

جمعی از کارکنان علوم پزشکی ایرانشهر روز یکشنبه 19 شهریورماه،از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌ عدم دریافت سه تا شش ماه حقوق خبر دادند.

معوقات دانشگاه به کارکنان علوم پزشکی ایرانشهر شامل معوقات ۱۲ ماه‌ کارانه و سه ماه اضافه‌کاری است که هنوز پرداخت نشده است.همچنین کارکنان شرکتی سه ماه دستمزد و یک ماه مابه التفاوت فروردین ۱۴۰۲ را دریافت نکرده‌اند؛در عین حال کارکنان طرح ۸۹ روزه نیز ۶ ماه حقوق به تعویق افتاده و پزشکان نیز یک سال‌کارانه و 3 ماه اضافه کار به تعویق افتاده را دارند.این تعویق سه تا شش ماهه‌ی دستمزد کارکنان؛آن‌ها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است.اما مسئولان علوم پزشکی ایرانشهر هیچ اقداماتی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مطالبات‌ این کارکنان ندارند.