حزب کمونیست ایران

شروع یک آتش سوزی تازه در لس‌آنجلس

با شروع یک آتش سوزی در تپه های غرب لس آنجلس در ساعات نخست روز دوشنبه 6 آبانماه، هزاران نفر از ساکنان ناحیه دستور تخلیه گرفته اند.

این آتش سوزی در اطراف موزه “گتی” در کنار اتوبان ۴۰۵ شروع شد و تاکنون حدود ۵۰۰ جریب را سوزانده است.  این آتش سوزی محله “برنتوود” را تهدید می کند و تاکنون حدود ۳۳۰۰ خانه در حیطه تخلیه اجباری قرار دارند. همزمان آتش سوزی های طبیعی در شمال کالیفرنیا ادامه دارد. با ادامه آتش سوزی در چند نقطه، فرماندار کالیفرنیا در سراسر ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرده است حدود ۱۸۰ هزار نفر در سانتا رزا واقع در شمال سان فرانسیسکو دستور تخلیه گرفته اند. آتش سوزی موسوم به “کینکید” در سونوما ابتدا چهارشنبه شب شروع شد و در خلال وزش باد شدید تاکنون ۲۰ هزار هکتار زمین های خشک را سوزانده است. نگرانی از گسترش آتش سوزی شرکت برق و گاز پاسیفیک را واداشته که  برق ۹۴۰ هزار نفر را در روزهای پایان هفته در شمال کالیفرنیا قطع کند.