حزب کمونیست ایران

شرکت هواداران کومه له، در مراسم اول ماه مه سال ۱۳۶۰ در شهر کلن آلمان.

(برگرفته از خبرنامه کومه له)

تقدیم به: کارگران و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در شهر کلن آلمان در سال ۱۴۰۲.

شمس الدین امانتی. ۳۰ / ۴ / ۲۰۲۳

«هواداران کومه له در شهر کلن همراه با هواداران سازمان پیکار و چریکهای اقلیت بمناسبت اول ماه مه – روز همبستگی جهانی کارگران راهپیمایی و میتینگ بر پا داشتند. راهپیمایی و میتینگ با دادن شعارهای انقلابی توام بود که در فواصل آن سرودهای انترناسیونال و ای رقیب خوانده میشد.

میتینگ سه ساعت بطول انجامید و طی آن هواداران کومه له دو اعلامیه، یکی در مورد اوضاع ایران و جنبش مقاومت خلق کرد و دیگری در مورد اول ماه مه، بین شرکت کنندگان پخش کردند.

طرفداران رویزیونیسم خروشچفی و سه جهانی ها به تماشای این راهپیمایی آمده بودند که در همانجا توسط نیروهای انقلابی افشاء گردیدند. قبل از اول ماه مه هواداران سازمان ما با همکاری سازمان پیکار برنامه ای افشاگرانه بنام «شب کردستان» در این شهر اجرا کردند.

شب کردستان با سرود اینترناسیونال آغاز شد و سپس یکی از هواداران کومه له شعر «کردستان وطن من است» را دکلمه نمود. بعد مقاله «کردستان» توسط یکی از هواداران قرائت گردید.

سرودهای پارتیزانی، همبستگی (به زبان ترکی)، ای رقیب. خلق ترکمن و پیشمرگ در خلال برنامه خوانده میشد.

یکی از جالب ترین برنامه های این شب تئاتر «بنکه» (پایگاه کوچک) بود که با همکاری رفقای هوادار پیکار ارائه شد. این تئاتر در چهار قسمت روی صحنه رفت و محتوای آن شامل فعالیت توده ها در «بنکه» و نقش «بنکه» و ضمنا نمایش یک دادگاه خلقی برای محاکمهٔ یک جاش و یک دادگاه ضد خلقی برای محاکمهٔ یک پیشمرگ قهرمان بود.

سپس فیلمی در بارهٔ تمرینات نظامی پیشمرگان کومه له و صحنه هایی از کار اهالی یک روستا (بمدت ۴۰ دقیقه) نمایش داده شد.

در پایان صحنه هایی از کشتار قارنا و قه لاتان و سایر مناطق کردستان نشان داده شد که در برنامهٔ شب کردستان نیز به نمایش گذاشته شده بود.»

گرامی باد اول ماە مە روز اتحاد جهانی طبقە کارگر.