حزب کمونیست ایران

ششمین روز اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ کرمان

در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع مقابل ساختمان شرکت خواستار لغو واگذاری انی شرکت به بخش خصوصی، عقد قراردادهای دائمی با کارگران و اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل شدند. لازم به یادآوری است که این کارگران روز پنجشنبه هفته گذشته  به نشانه اعتراض، ساختمان شرکت معادن زغال سنگ را تخلیه و کارمندان داخلی را به بیرون هدایت کردند.