حزب کمونیست ایران

شلیک ماموران انتظامی به سوی مسافران افغانستانی در دلگان

به گزارش منتشره، طی چند روز اخیر بر اثر شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی “چاهشو”ر دلگان، به سوی خودروی پژو حامل تعدادی از مسافران افغانستانی، ۷ نفر از سرنشینان این خودرو کشته و زخمی شدند.

برپایه این گزارش ماموران انتظامی پاسگاه چاهشور به خودروی سواری پژو تیراندازی کرده که بر اثر اصابت گلوله ماموران به سر راننده، علاوه بر کشته شدن راننده، خودرو واژگون شده و 2 نفر از مسافران افغانستانی آن کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی،  راننده که کودک 17 ساله ایی بود، به دلیل نبود شغل مناسب با خودروی خود مشغول به بارکشی و مسافرکشی بوده است. آنها همچنین افزودند، ماموران بدون هیچ ایست و هشدار قبلی اقدام به شلیک به سوی خودروی حامل مسافران افغانستانی کرده اند.