حزب کمونیست ایران

شلیک نظامیان یونانی به سوی مهاجران در مرز ترکیه

درحالی که صدها مهاجر در مرز یونان و ترکیه  روز چهارشنبه 14 اسفن د ماه بار دیگر برای ورود به مرزهای یونان تلاش کردند، پلیس ضد شورش و نظامیان یونان به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کردند.

این در حالی است که یونان برخلاف قطعنامه‌های بین‌المللی درخصوص پناهجویان، طی روزهای اخیر با استفاده از گاز اشک‌آور از ورود آن‌ها به داخل خاک این کشور جلوگیری کرده و به سمت قایق‌های حامل مهاجران که به سوی سواحل آن رفته‌اند، شلیک کرده است. به گفته شاهدان عینی آسمان مرز مشترک یونان و ترکیه به خاطر شلیک متعدد گاز اشک آور از سوی نیروهای امنیتی یونان پر از دود و مه شده است. مرز یونان و ترکیه از جمعه گذشته تاکنون صحنه درگیری های خشونت آمیز بین نیروهای امنیتی یونان و مهاجران بوده است.