حزب کمونیست ایران

شلیک نیروهای امنیتی لبنان به سوی معترضان

دیدبان حقوق بشر طی انتشار گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی لبنان با شلیک گلوله به سوی معترضان به زور بیش از حد متوسل شده اند. 

این سازمان در گزارش خود می گوید، نیروهای امنیتی لبنان با شلیک گلوله های واقعی، گلوله‌های ساچمه‌ای و گلوله‌های لاستیکی و همچنین شلیک گاز اشک‌آور به معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات ضددولتی پس از انفجار اخیر در بیروت، به زور بیش از حد متوسل شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش تحقیقاتی خود می گوید سربازان و نیروهای پلیس در تظاهرات ۱۸ مرداد «بارها به زور و خشونتهای مرگبار»‌ متوسل شده اند.