حزب کمونیست ایران

شورش زندانیان محبوس در زندانی در برزیل

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر زندانی در شهر مانائوس برزیل شاهد شورش زندانیان معترض به تعلیق ملاقات‌ها بود.

برپایه این گزارش در حالی که برخی از زندانیان به روی بام ساختمان رفته بودند، گروهی از مردم نیز در خارج از زندان تجمع کرده بودند. گفته می شود، ملاقات زندانیان شهر مانائوس با خانواده و بستگانشان از نیمه ماه مارس به حالت تعلیق در آمده است.