حزب کمونیست ایران

شکست وزارت اطلاعات در ربودن و دفن مخفیانه پدر رامین حسین پناهی

چهارشنبه‌شب ۲۴ شهریور ماه، ماموران وزارت اطلاعات  از ترس تجمع و اعتراض مردم، پیکر پدر رامین حسین پناهی، را از بیمارستان توحید سنندج ربودند.

ماموران قصد داشتند شبانه و بدون حضور مردم پیکر “خالومیرزا” را در روستای قروچیای سنندج به خاک بسپارند. خانواده خالومیرزا و شماری از مردم سنندج و اطراف پس از  مطلع شدن از این موضوع به سمت گورستان قورچیای به حرکت درآمدند. مردم با تجمع خود توانستند پیکر خالومیرزا را پس گرفته و تصمیم ماموران وزارت اطلاعات را با شکست روبرو نمایند. لازم به یادآوری است که خالومیرزا پدر رامین حسین پناهی همزمان با سومین سالگرد اعدام فرزند خود، پس از انتقال به بیمارستان که به کما رفته بود، چشم از جهان فروبست.